szkolenia

Uczestnicy mają potrzebne zasoby trener jest tylko przewodnikiem.

Im więcej aktywności na szkoleniu tym większa szansa na zapamiętanie wiedzy utrwalenie umiejętności i zaszczepienie postaw.

Mimo że uczestnicy są dorośli, czasem potrzebują zewnętrznego bodźca motywującego

Każde szkolenie to droga do celu, a rolą trenera jest pilnowanie aby uczestnicy nie zboczyli ze szlaku. 

Dlatego w trakcie szkoleń korzystamy z:

ćwiczeń indywidualnych, symulacji, warsztatów, dyskusji moderowanych, case studies, pracy w grupach, gier szkoleniowych, oraz dobrodziejstw nowoczesnej technologii.

A szkolimy z:


Sprzedaż Zarządzanie Szkolenia specjalistyczne
Planowanie sprzedaży Zarządzanie sprzedażą Wstęp do inwestycji – Podstawy makroekonomii
Model doradczy w sprzedaży Coaching jako narzędzie menedżera sprzedaży Wstęp do bankowości hipotecznej
Skuteczna sprzedaż B2B Nowoczesne technologie w szkoleniach
Panel 1

coaching

Panel 2

kontakt